Agentúra MOBILE COLLEGE

sprostredkovanie práce a štúdia v zahraničí
Daniela Dlabača 28
010 01 ŽILINA
Slovakia

Konzultáciu a osobné stretnutie si je potrebné vopred dohodnúť.

www.mobilecollege.sk
za@mobilecollege.sk

Tel. :  +421 903 199 901, +421 944 087 044
IČO :  43 857 639

Číslo licencie na sprostredkovanie práce:
AA/2008/8917/4906/OISS